طوفان‌البکا by میرزا محمدابراهیم جوهری audiobook

طوفان‌البکا

By میرزا محمدابراهیم جوهری
Read by هوتن شاطری‌پور

آسمان نیلگون
1
Format : Digital Download (In Stock)
  • $14.95
    or 1 Credit

    ISBN: 9789648011333

    $12.99 With Membership: Learn More

طوفان‌البکاء فی مقاتل الشهداء از معروف‌ترین مقتل‌های فارسی و به نثر و نظمی روان و استوار است. طوفان‌البکاء فی مقاتل الشهداء از جمله معروف‌ترین مقاتل مورد استفاده عامه در سده سیزده و اوایل سده چهارده بوده كه به نام جوهری نیز مشهور بوده است. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهارده آتشکده و هر آتشکده در چند شعله و یک خاتمه در احوال مؤلف است، مؤلف آن را به نام صالح خانبان تأليف نموده است و در انتهای کتاب آورده است که در روز سه‌شنبه ۲۱ ذي‌العقده ۱۲۵۰ قمری از تألیف آن فارغ شده است. بخشی که می‌شنوید آتشکده پنجم، ذکر مصائب شمسِ مشرقین، جناب ابی عبدالله الحسین(ع) به نوشته میرزا محمد ابراهیم جوهری است.

Learn More
Membership Details
  • Only $12.99/month gets you 1 Credit/month
  • Cancel anytime
  • Hate a book? Then we do too, and we'll exchange it.
See how it works in 15 seconds

Summary

Summary

طوفان‌البکاء فی مقاتل الشهداء از معروف‌ترین مقتل‌های فارسی و به نثر و نظمی روان و استوار است. طوفان‌البکاء فی مقاتل الشهداء از جمله معروف‌ترین مقاتل مورد استفاده عامه در سده سیزده و اوایل سده چهارده بوده كه به نام جوهری نیز مشهور بوده است. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهارده آتشکده و هر آتشکده در چند شعله و یک خاتمه در احوال مؤلف است، مؤلف آن را به نام صالح خانبان تأليف نموده است و در انتهای کتاب آورده است که در روز سه‌شنبه ۲۱ ذي‌العقده ۱۲۵۰ قمری از تألیف آن فارغ شده است. بخشی که می‌شنوید آتشکده پنجم، ذکر مصائب شمسِ مشرقین، جناب ابی عبدالله الحسین(ع) به نوشته میرزا محمد ابراهیم جوهری است.

Reviews

Reviews

Author

Author Bio: میرزا محمدابراهیم جوهری

Author Bio: میرزا محمدابراهیم جوهری

Titles by Author

Details

Details

Available Formats : Digital Download
Category: Nonfiction/Religion
Audience: Adult
Language: English